Διακοσμητικές Πλάκες

R1 Φ40R2 Φ48R3 22x42R4 22x27R5 40x40R6 Φ25R7 25x100R8 Φ25